Moderna tider

EETimes.com – University spinouts revive clockless processors
Det ser ut som om möjligheterna till en modern värld ökar

Howstuffworks ”How Holographic Memory Will Work”

Technorati Tags: , , ,