Friskt vågat

Proposed Amendment Would Ban All DVD Copying – News and Analysis by PC Magazine
En föreslagen lagändring i USA skall göra det förbjudet att en göra personliga backupkopior av DVD-filmer. Det kan betyda att kopieringshindren byggs in i hårdvaran. Tja, då är vi ju tillbaka där det hela började

Technorati Tags: , ,