Det går framåt

Today @ PC World Threat Alert: Sophisticated E-mail Attacks Spread

Utvecklingen går framåt, säg inget annat. En dag kommer kostnaden för Windows att bli för hög men det är tydligen inte idag.

Technorati Tags: , ,