Delvis helt rätt!

BBC NEWS | Americas | Israel model for Iraq, says Bush

Israel är ett exempel på att det är möjligt att ta itu med våld samtidigt som demokratin bevaras. På samma sätt som USA blir exempel på att kapitalismen fungerar kan man gissa.

Technorati Tags: , ,