Livsenergi

BBC NEWS | Business | Electricity rationed in Zimbabwe
Det är ingen slump att länder i tredje världen lider av akut energibrist. Bristen på elektricitet är en av de tydligaste exemplen på ojämnlikheten mellan exploatörer och exploaterade. Utan energi blir ekonomisk utveckling omöjlig och villkoren för arbetande människor svårare. Samtidigt försöker USA pressa fattiga länder att elda upp spannmål för att producera energi.

Technorati Tags: ,