Ett förbud i rättan tid

US to outlaw corporate prejudice based on genes – health – 06 May 2007 – New Scientist
Nu skall det bli förbjudet att diskriminera folk pga information från genetiska tester i Amerika. Ett utmärkt komplement till lagstiftningen mot etnisk diskriminering. Fast egentligen har man väl inget att oroa sig för om man inte har något att dölja.

Technorati Tags: , ,