Harry Ring är död!

The Militant – April 30, 2007 — Harry Ring, communist militant for 71 years

Harry Ring är död! Han var medlem av det amerikanska Socialist Workers Party och mest känd för mig genom sin medverkan i tidningen The Militant och mer specifikt hans krönika ”The Great Society” som jag följt genom åren. Hans sätt att kommentera händelser och nyheter har alltid varit en inspirationskälla och jag hoppas att ”The Great Society” så småningom kommer i bokform.

Technorati Tags: , ,