Astronomi?

Map: Welcome to the Blogosphere | Technology | DISCOVER Magazine
Det här är en kartläggning av bloggosfären, en framställning av bloggar utifrån ett socialt nätverksperspektiv. Tål att tänkas på för jag fattar inte omedelbart vad det är som beskrivs här. Man kan se det kvantitativt, som mängder av besökare, eller vem som besöker vem. Tål att tänkas på…

Technorati Tags: , ,

Powered by ScribeFire.