Vilka pengar?

Metro – Ljust för framtidens pensionärer

Det verkar som den allmänna missupfattningen att det skulle finnas pensionspengar kvarstår.

Istället för att låta ansvarslösa medborgare själva sätta sprätt på sina pengar tar staten hand om dom och ger dom till olika finansinstitutioner. Dessa tar dessutom betalt för besväret. Pengarna används sen till att hålla börsgrytan kokande. Det är kontentan av det sk ”pensionssytemet”.

Vad dom här ekonomiska transaktionerna har med pensioner att göra (om man bortser från namnet ”pensionssystem”) framgår inte. Det vi får oss tillsända i de sk ”orangea kuvert” är bara siffror på papper och har naturligtvis inget med hur man skall försörja sig som pensionär att göra.

Under min arbetsföra ålder har ATP-pensionen kommit och gått, löntagarfonderna har kommit och gått men skall jag vara ärlig ger de ”orangea kuverten” en viss tillväxt i min hör med returpapper.

Technorati Tags: , ,