Under tiden…

The Militant – Vol. 71/No. 8 – February 26, 2007 — front page

U.S. forces in Iraq to ‘strike relentlessly’ Petraeus takes command of U.S. troops Iraqi gov’t closes borders with Iran, Syria

Under tiden fortsätter USA sin upptrappning i Irak och det ligger nära till hands att koppla ihop det med de hårdare tag man kan se mot arbetare och andra anställda på hemmaplan. Det vore ett misstasg att tro att USAs krig fortgår oemotsagt även om ingen stor mediakoncern tagit på sig att sprida information om de villkor människor tvingas utstå för att detta krig skall vara möjligt.

Se även:

The Militant – February 26, 2007 — London uses ‘antiterror’ arrests to undermine democratic rights

London uses ‘antiterror’ arrests
to undermine democratic rights