Tips

The icing on your electronic cake | Technology | Guardian Unlimited Technology
Det är inte fel att piffa upp din hemsida. Artikeln har en hel del matnyttigt och det mesta är funktioner som erbjuder läsaren möjlighet att interagera med din sida. Weben har mognat från att i huvudsak erbjuda visuella upplevelser till att bli mer innehållsorienterat (som det var från början). Html, som är en delmängd av Sgml, var till för att strukturera text först och främst och dagens kraftfulla verktyg ger oss möjlighet att presentera text och annat innehåll både strukturerat och trevligt. Motsättningen mellan innehåll och layout överbryggas idag på ett sätt som jag upplever som harmoniskt.

Tyvärr måste vi också lära oss att slå vakt om vår integritet. Det handlar om att skydda sig mot parasiterna som kanibaliserar nätet. Ingen går säker mot spammarna som damsuger weben efter e-postadresser. Tills nu. Kolla in antispamvertygen som nämns i artikeln.