Säkerhetens psykologi

Slashdot | Schneier Mulls Psychology of Security

Det här är intressant med tanke på hur kraven på datoranvändare har förändrats bara de senaste åren. Hur reagerar vi på hot och varningar om hot och vad behöver vi veta för att reagera adekvat? Är det överhuvudtaget rimligt att genomsnittsanvändaren skall ha den beredskapen och kunskapen som krävs? Förmodligen är den enda rimliga vägen att kostnaderna för datasäkerheten borde ligga på dom som tjänar pengarna. Det är trots allt dom som skapar förutsättningarna för databrottslingheten