Öppen programvara?

Slashdot | Has Open Source Lost Its Halo?
En gång i tiden stod ”Open Source” för ett radikalt och upproriskt alternativ till storföretagens slutna och ofta dåliga programvara. ”Open Source” har också stått för frihet att använda, sprida och ändra programkod på användarens villkor.  Till viss del har rörelsen också varit icke-kommersiell, ibland också anti-kommersiell men inget i den vanligaste liscensieringen GPL kräver ett ställningstagande om man är för eller emot att ta betalt för program som bygger på öppen källkod. Problemet idag är att dom som tidigare varit fienden (storföretag som Microsoft) i större utsträckning börjar börjar anamma öppen källkod som något bra och då upplevs det inte lika positivt som när ett företag som gör grafikort släpper drivrutiner som gör det möjligt att använda dom under Linux t ex. Själv är jag emot kommersialiseringen av programvara, internet, våra fri och rättigheter och min egen DNA-kod. Jag vill ha samma rätt att titta under huven på ett program som jag har att titta under huven på min bil. Skype är ett skräckexempel där man förväntas lägga sin integritet i händerna på ett kommersiellt företag med vinstintresse som främsta drivkraft. Vi förväntas byta vår integritet mot en funktionalitet. Om vi skall slå vakt om våra fri och rättigheter kan vi inte kompromissa bort dom för att kunna spela dataspel. Eller kritisera företag som tillämpar den frihet som vi borde använda oss av. Det är bra att det blir en diskussion om vad som händer när Borgerna vill vara med och leka med källkoden men dom har faktiskt blivit inbjudna!