Hur öppet är öppet?

Slashdot | How Open is Open Source Really?

jg21 writes to tell us that several industry leaders have chimed in with a response to Nat Torkington’s recent piece ”Is ‘Open Source’ Now Completely Meaningless”.

Det här är återigen en artikel som ifrågasätter begreppet ”open source” och det är säkerligen inte sista gången det frågan ställs. Det finns dom som förespråkar öppen källkod som en kommersiellt gångbar utvecklingsmodell och en del stora företag har anammat modellen. Andra driver en linje som betonar den frihetsaspekten. Åter andra förstår inte skillnaden och det bidrar till förvirringen. Ett är säkert: det kommer alltid att finnas fri programvara och det kommer alltid att finnas kommersiella krafter som försöker göra vinst på allt. Det är lika sant att vi inte får behålla någon frihet som vi inte är beredda att slåss för. Själv skiter jag i Sun, IBM, Micro$oft vinster eller om en utvecklingsmodell gynnar dom eller inte. Programvara vill vara fri och licensieringen GPL är just nu en garanti för det. Det är en liscens som garanterar användarens rättigheter inte företagens. Som det skall vara.

 • ponorist

  Tack… O´Reilly artikeln var mycket intressant.

  Comments – citat: ”…Can you really call yourself ”open source” if you haven’t opened the source?

  Well, anyone can call themselves whatever they want.

  Should the rest of us consider them open source? Absolutely not!

  I think these are proprietary products, not open source.

  As does any honest person…”

  Ponorist