Ett rungande jasså eller ett välriktat slag i luften

Slashdot | Raymond Knocks Fedora, Switches to Ubuntu

narramissic writes ”After 13 years as a loyal Red Hat user, Eric Raymond, co-founder of the Open Source Initiative, is switching to the Ubuntu distribution.

Fastnade för den här artikeln därför att det fick mig att fundera på mina egna första experiment med Linux.

Före Fedora fanns Red Hat och det var ingen större skillnad på den version man laddade ner och den man köpte. Red Hat hade en tydlig inriktning på företagsmarkanden, det var ingen hemlighet. När den aspekten tog överhand tyckte jag att det blev svårt som vanlig användare. Min uppfattning är att Red Hat alltid valt krångliga egna lösningar på det mesta (förutom tveksamheter kring säkerheten i systemet) och fann Debian betydligt enklare att samsas med rent tekniskt, mer avancerat och med ett tydligare budskap. Inget av det som Raymond säger är inget nytt för mig men jag tror han har fattat litet långsamt. Det här var uppenbart för 10+ år sedan. Dom som klängde sig fast gjorde det kanske för att dom drömde om RH Linux intåg i styrelserummen men det har aldrig varit till någon nytta för distributionen eller ”the Linux community”. Att försöka förena motsattser på det sättet som Raymond gör leder inte till teknisk utveckling eller ideologisk klarhet. Det sagt har alldrig ESR (Raymond) och den väg han försöker staka ut för rörelsen kring open source software (OSS) berört mig eller påverkat mig. Debian har jobbat på med sitt och jag har varit nöjd med den distributionen av ovanstående skäl, teknisk utveckling och en tydlig ståndpunkt när det gäller mjukvara. Ubuntu har på något vis lyckats ta med sig detta skapat en väldigt trevlig och modern distribution som tilltalar mig väldigt mycket. Vad ESR ser hos den förstår jag inte. Kanske blandar han ihop Ubuntus modernitet med kommersialism.