Blogalternativ

Här finns det möjligheter. Med fokus på flexibiltet och säkerhet går möjligheten att själv stå värd för ett innehållshanteringsystem. Frågor kring spam och säkerhet blir oöverblickbara för en amatör. Det är också svårt att implimentera tillräckliga säkerhetslösningar om man inte har tillräckliga kunskaper i ämnet. Jag brukar likna datorer med bilar och ingen skulle rekomendera någon att ge sig ut i trafiken med en bil som är mer avancerad än man klarar av att köra. Jag använder gratistjänster som WordPress och Sprays blogtjänst. Tillsammans med del.icio.us gmail och google docs får jag en ganska bra koll på dokumenthanteringen och framförallt allt det internetinnehåll som jag vaskar genom varje dag. Jag har ett stort behov av att hitta personliga sätt att uttrycka mig (inte nödvändigtvis värdefullt för någon annan än mig själv). Nu funderar jag dock på att samla ihop mig och samla allt i ett enhetligt system som bevarar innehållet i ett exporterbart format och blickarna går till Drupal. Nackdelen blir kostnaden, att själv köra det hela på en egen burk är uteslutet så länge säkerhetsfrågan inte är löst.