725 Miljarder dollar till kriget i Irak

Bush asks for $725 billion in military spending-News-World-US & Americas-TimesOnline

President Bush asked Congress to approve a total of $725 billion (£368 billion) in military spending today while cutting nearly $80 billion ($41 billion) from health and education programmes.

Vi skall lära oss att acceptera den här typen av horribla prioriteringar. Med tanke på vad det skulle betyda om motsvarande satsningar gjordes på arbeten i stället. Vad väntar oss här hemma i Sverige?

The Militant – Vol. 71/No. 6 – February 12, 2007 — front page

‘Bring troops home!’
Tens of thousands march against war in Iraq