WordPress

Jag fortsätter det här experimentet med WordPress men jag updaterar den inte speciellt ofta. Jag tycker att jag får en bättre funktionalitet med blogger eller spray (även om jag inte gillar spray pga att kommersialitet/funktionalitetrelationen är dålig dvs det spray vinner på att locka med gratis bloggar i förhållande till vad dom erbjuder användaren är för mycket till sprays fördel med tanke på att det inte skulle kosta dom något att erbjuda mer) . så är det men jag jobbar på med att skapa utrymme på internet.