Bloglife

det här är ännu en blog från dragonrouge. jag jag söker det ultimata innehållshanteringssystemet (häftigt ord!). jag har valt att inte installera ett sånt system på min egen dator trots att det skulle vara mycket enkelt. alla frågor om spam och säkerhet gör att på personlig nivå har jag bedömt det som bättre att låta någon annan hantera dom problemen. det är dessutom gratis! behov växlar och jag är nyfiken på wordpress. min första reaktion är positiv förutom att det inte går att använda javascript! en säkerhetsfråga. andra verkar fixa det men inte dom här. jag skall återkomma med fler rescensioner